top of page

Bu seride iktidarın sınırlandırdığı kadının konumunu sorgulamaya çalıştım. Kendi imgem üzerinden kadını var eden fiziksel bütünlüğü parçalayarak, kadın imgesinin erkek bakışıyla ‘estetik-pornografi-erotizm’ sınırlarında dolaşan biçimlerde sunulmasına, erkek iktidarı tarafından bedenine hapsedilmiş kadının, bir arzu nesnesine dönüşmesine karşı durmayı amaçladım.

50x70 cm plexi sandwich  /  2010

In this series I question the woman’s status which is limited by the spaces of power. Through my own image, by crashing the physical integrity which creates woman, I aimed to resituate female representation as something repulsive opposed to the presentation of woman image within “aesthetic-pornography-eroticism” borders by male perspective, and opposed to the transformation of woman, imprisoned by male power, into an object of desire.

50x70 cm plexi sandwich  /  2010

bottom of page