top of page

Antik Yunan'dan, kitle iletişim araçları yoluyla günümüzün modern yaşamına kadar gelen idealize edilmiş beden formlarına karşı bir tepki olarak doğmuştur. Bu proje, insan bedeninin organik bütünlüğünü yadsıyarak bedeni et yığını olarak gösteren vücut imajları yaratmaktadır. "Bütün" serisini oluşturan kareler, kusursuz beden imgeleri yaratma amacı taşımazlar. Bu karelere, yeni bir parça eklenemez ya da bir parçası kaldırılamaz. Tam tersi bu proje, her hangi bir eksiltme ya da eklemenin bütünü yeniden tanımladığını gösterir.

 

dijital baskı / 2009

“Whole” is a reaction against the image of the idealized body form brought from the Ancient Greek into our modern lives through mass media. It tries to create images of flesh, which does not necessarily have to have organic completeness. It does not have a dream of a body form that is perfect and flawless in which, a piece of it cannot be removed or added to it. In reverse, it demonstrates that any subtraction or addition redefines the whole.

 

digital print / 2009

bottom of page