top of page

Fısıltılar Evreni 

Doğayı döngüsel bir evren olarak kurgulayan bu videodaki karakter, kendine tembih ettiği fısıltıları dinlemeye çalışıyor. Şiirlerden ve metinlerden alıntılarla karışan fısıltılar birbiri ardına eklenerek yürüyüşe eşlik eden bir ritüele dönüşüyor. Bu ritüel, bedeni kategorilerden ve dayatmalardan arındırmaya çalıştığımızda, standartları benimsemekten vazgeçip özgünlüğün büyüsünü hissedebildiğimizde ve normları yadsıyarak sahiplendiğimizde onun bir direniş alanına dönüşmesini temsil eder. İçinde yaşadığımız bu döngüde kendimiz olarak var olmak her ne kadar zorlu bir mücadele gerektirse de bir şifa gibi bu fısıltıları duymayı başardığımızda, kendimizi bu fısıltılara kaptırdığımızda mücadelenin gerilimi ortadan kalkmaya başlıyor, olağanlaşıyor. Bu metaforik evrendeki performatif karakter, salt varlığı ile yeryüzünü kaplamayı hayal ederken kendiliğindenliğin huzuruna ulaşabilmek için yürümeye devam etmeye çalışıyor ve işin içine kendi yansıması ile dahil olabilen izleyiciyi de bu ritüele eşlik etmeye davet ediyor. 

Tek kanal video, 6’30 döngü içinde, Dört kanal ses, 

144x80 cm Ayna, 3x2,20m Koridor, 2021 

Universe Of Whispers

The character in this video, who constructs nature as a cyclical universe, tries to listen to the whispers that she advises herself. Whispers mixed with quotations from poems and texts are added one after another, turning into a ritual that accompanies the march. This ritual represents the transformation of the body into a field of resistance when we try to cleanse the body from categories and impositions, when we stop adopting standards and feel the magic of originality, and when we embrace norms by denying them. Although it requires a tough struggle to exist as ourselves in this cycle we live in, when we manage to hear these whispers like a healing, when we immerse ourselves in these whispers, the tension of the struggle begins to disappear and becomes ordinary. While the performative character in this metaphorical universe imagines covering the earth with his pure existence, she tries to keep walking in order to reach the peace of spontaneity, and invites the audience who can be involved with her own reflection, to accompany this ritual.

Single channel video, 6’30 loop, Four channel audio

144x80 cm Mirror, 3x2,20m Hallway, 2021 

42244586-d08a-4180-a8d1-092fd07431c3.JPG
f44c6e31-47be-4712-ba36-e77ae5c453a0 2.JPG

 Cendere Art Museum, view from the installation

Video Short Version 

bottom of page