top of page

Bu portreler aile bireylerinin aralarındaki ilişkilerine referans vermesi amaçlanır şekilde yerleştirilir. Bir küp oluşturan portreler aile hayatındaki gibi etkileşim halindedirler. Birbirlerinden beslenip birbirlerine sınırlar koyarlar ve bu ilişki bir döngü oluşturur. Bireylerin imgelerinin devasa boyutu ve alana yerleşimi , aile kavramındaki içe dönük ilişkiler bütününün aşılamaz sınırlarının temsilini yaratma amacı taşımaktadır.

 

Fotoğraf Enstalasyonu,210x206cm kağıt üzerine Cyanotype baskı/ 2014

 

 

 

Installed facing each other, these portraits refer to the relationship between family members. The portraits suggest an interactive relationship similar to the family life. They are mutually nourished and bounded by each other, resulting in an absolute cycle. The gigantic dimensions of these images and their disposition (within the gallery) express the impenetrable borders which encircle a family’s introverted relationships.

 

Photographic instalation 210x206 cm cyanotype print on paper /2014

bottom of page