Çeşitli mekanlarda sessiz, pervasızca, olağan bir şekilde dolaşıyormuş gibi yapan, görünürlük ve görünmezlik arasında kalan bu sanal, saydam kadın imgeleri, maskulen alanı kendi yöntemleri ile işgal etmeyi hayal eder. Hakikatin içinde bir hayal olarak var olabilme ihtimalini hesaplar. İçeriye tahsis edilen edilgin formunu, dışarıda yeni etkin bir pozisyona getirmeyi arzular. Kadınlığın “sabitliğini” bozmak, kadının temsildeki görünümünü belirleyen yanılsama ilişkilerini açığa çıkarmak, ataerkilliği merkeze alan ve sağlam kılan konumunu bölmeyi amaçlar. Şehrin bilinmezliği içerisinde kaybolabilmenin, doğanın sadeliğinde kendini keşfetmenin olasılığını araştırırken başka bir ihtimalin var olup olmadığını sorgular. “Bir şeyi yeterince tekrar edersek o şeyin hakikate dönüşebilme” mitinin hem kendimiz hem de başkaları için doğru olabilme ihtimalinden yola çıkar. 

Devam eden proje;

Video enstalasyon 

Hayali Temaşa
20 copy.jpg
31 copy.jpg
30 copy.jpg
23 copy.jpg