top of page

 Üç farklı ekranda sergilenen bu üç video; güncel olaylar üzerine, kişisel bir tepki oluşturma çabası sonucu ortaya çıkmıştır. Videolarda, bedenin durağan ve zaman dışı olma hali kendi içerisinde bir tekrar oluştururken çevresel faktörlerden etkilenmez. Benzer şekilde figürün dışındaki etmenler doğal sürecinde olması beklendiği gibi gerçekleşmez. Sonuçta durum, gerçeküstü bir hal almaya başlar ve oto-portre ile birleşerek kişisel bir algı ortaya koymayı dener.

 

5:53 ; 2014

3:15 ; 2015

3:30 ; 2016

This videos is the product of a search for personal through ordinary and everyday events. In the videos, while remaining unaffected by external forces, the body’s inert  and a  temporal state creates a motion within itself. In a similar fashion, forces outside the body do not occur as they naturally should. As a result of this interplay, we are faced with a surreal situation which merges with the self-portrait and attempts to manifest a personal perception. 

 

5:53 ; 2014

3:15 ; 2015

3:30 ; 2016

bottom of page